Díky dotaci MKČR NPO nabízíme  většinu kurzů s výraznou  slevou!

kurz 8 hodin 2 400Kč    1 200 Kč 

kurz 12 hodin 3 450Kč  2 200 Kč

                    Živáček – dramatický kroužek pro děti 5 – 7 let

                    Čáry – Výtvarně divadelní kroužek  pro děti 10 – 15 let

 • INDIVIDUÁLNÍ KURZY  (1 lekce = 60 min)  termíny dle indiv. domluvy
  • Veřejné vystupování – 12 lekcí: hlas, řeč, psychologie komunikace –  pův. cena 22 800Kč, dotovaná cena 9 600Kč
  • Řeč a hlas učitele – 10 lekcí – 5 hodin řeči a 5 hodin hlasu – pův. cena 17 200Kč, dotovaná cena 7 500Kč

Máte-li zájem o konkrétní kurz a nenacházíte termín v nabídce na rok 2023, napište nám!   🙂

Další kurzy a další termíny budeme postupně přidávat.
 • Kondiční kreativní pedagogika – cyklus oživujících seminářú pro absolventy KP na DAMU
 • KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  • Scholé – živá pedagogika
   cyklus seminářů ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, základů herectví a veřejného vystupování, autorského čtení a další tvorby.
                    setkání probíhají: v pátek 17 – 20 hodin, v sobotu 9 – 18 hodin,
první edice:  27. – 28.1., 24. – 25.2., 24. – 25.3. 2023

druhá edice: 21. – 22. 4.,  21. – 22.5, 2. – 3. 6. 2023

  • Páteční Scholé – živá pedagogika    
   cyklus seminářů ve třech na sebe navazujících setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, základů herectví a veřejného vystupování, autorského čtení a další tvorby
                    setkání probíhají v pátek od 9 do 19 hod s přestávkou na oběd
první edice: 13.1., 3.2., 3.3. 2023
druhá edice: 21.4., 19.5. 16. 6. 2023

KALENDÁŘ DOTOVANÝCH KURZŮ

PROSINEC 2022

2. prosince: Divadelní improvizace v DV  8h

3. prosince: Experimentální DJ 

4. prosince: Výtvarné směřování  8h

4. prosince: Hlasová výchova pro učitele 8h

5. prosince: Čtení není lenošení 8h

6. prosince: Relaxační metody a imaginace s dětmi  8h

7. prosince: Divadelní improvizace pro učitele (s metodikou pro DV)

9. prosince Umění rozhovoru  8h 

9. a 10. prosince:  Vyprávění malbou  – výtvarně divadelní seminář. 12 h

12. prosince: Čtení není lenošení 8h

12. prosince online konference O ŽIVÉ PEDAGOGICE 

14. prosince:  Živé tělo – Feldenkraisova metoda 8h 

18. prosince: Hlasová výchova pro učitele 8h