Lidová píseň v Dramatické výchově

kurz akreditovaný  MSMT- 6784/2022-1-315                             

ŠABLONY

Lektor: Lucie Kukulová, PaeDr. Hana Tuháčková 

Termíny kurzu: 

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

pátek: 18 -20 hod 

sobota 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hod (12x 45min)

Cena: 3 540 Kč

Tento kurz je určen učitelům a lektorům DV a HV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o práci s lidovou písní, která je nejen součástí národního kulturního dědictví, ale i výborným didaktickým prostředkem rozvoje schopností dětí a mládeže. Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla.   Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Co je cílem kurzu?

Rozšíření dovedností lektorů dětských skupin, učitelů pro výuku dramatické výchovy i hudební výchovy. Píseň jako nástroj k uslyšení svého hlasu. Píseň jako nástroj k vnímání rytmu, tempa a dynamiky vedoucímu k přirozenému estetickému pohybu a tanci. Píseň jako svědectví doby, nálady, rituálů.. Píseň jako nástroj k vnímání symbolů a přesahu či proměny přírodního k niternému.. Píseň jako cesta k vnímání a tvorbě příběhu, rozvíjení fantazie. Poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • učitelé speciálních škol
 • všichni ostatní zájemci