Základy dramatické výchovy

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                            

ŠABLONY

Lektor: doc. Mgr. Radek Marušák

Termíny kurzu:   10. – 11. února 2023

pátek 17 – 20 hod

sobota 10 – 17 hod 

                            

Časová dotace: 12 hod (12 x 45 min) 

Cena: 3 540 Kč.  2 200Kč

Tento kurz je určen začínajícím učitelům a lektorům DV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o základy DV.  Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV  – hlasovou a řečovou výchovou, základy rytmiky a pohybové výchovy s důrazem na vnitřní prožitek a estetiku. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládežeCo vás kurz naučí?

 • seznámí účastníky s principy dramatické výchovy prostřednictvím her a praktických cvičení
 • seznámí účastníky se základy hlasové výchovy, řečové výchovy, rytmiky a pohybové výchovy
 • seznámí účastníky se základy logopedie a vybaví základními logopedickými cvičeními
 • zprostředkuje orientaci v možnostech aplikace DV v dalších oblastech výuky (literatura, občanská výchova, dějepis, jazyky..)
 • vybaví účastníky mnoha tipy na vytvoření a vedení vlastních lekcí DV 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ

 • učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ

 • Učitelé a lektoři DV

 • vychovatelé školských zařízení

 • ředitelé škol a školských zařízení

 • učitelé ZUŠ

 • asistenti pedagoga

 • volnočasoví pedagogové