Přednes a práce s textem

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                       

ŠABLONY

Lektorka:  MgA. Václava Křesadlová, Ph.D

Termín kurzu: 

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

pátek: 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hodin (12x 45min)

Cena: 3 540 Kč

Cílem kurzu je zabývat se do hloubky otázkami přednesu a nabídnout pomoc učitelům, kteří se rozhodli více se věnovat této disciplíně, případně se s dětmi účastnit soutěží v tomto oboru. Absolvování tohoto semináře také pomůže účastníkům vylepšit svůj řečový projev i výrazové čtení 

Co vás kurz naučí?

 • Tento seminář zaměříme na přednes textu-poezie i prózy. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Pomocí různých cvičení se budeme intenzivně zabývat otázkou zpřítomnění situace textu a působením vlastní představy. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednášejícího podpoříme přiblížení zákonitostí hovorové češtiny, rozmanitostí slovních druhů, hlasovým projevem, frázováním, prací s dechem atd.
 • Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje přednášejícího. V neposlední řadě probereme i neverbální část projevu či práci s temporytmem celého výstupu. Budeme se také zabývat otázkami výběru textu i jeho dramaturgickými úpravami. Vyzkoušíme si také tvorbu skupinového výstupu. Celý seminář bude veden především zážitkově s drobnými teoretickými vstupy.

 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • pro všechny, kteří se zabývají přednesem a prací s textem nebo se o přednes zajímají