Hlasem k sobě

kurz akreditovaný MŠMT pod číslem  6784/2022-6-315                       ŠABLONY

Lektoři:  MgA. Martina Kafková

Termín kurzu: 30. září – 1. října 2022

Máte- li zájem o tento kurz v jiném termínu, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

pátek: 17 -20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hodin (12x 45min)

Cena: 3 540– cena pro rok 2023 bude díky dotaci nižší

Dvoudenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem pro učitele. Kurz obsahuje vhled do problematiky každodenního používání hlasu v pedagogickém prostředí v různých situacích. Rozvíjí expresivitu, osobní projev, vede k sebepoznání a může pomoci v prevenci vyhoření. Seminář nabízí nejen návodnou pomoc v okamžiku hlasové únavy, či přepětí, ale je především zaměřený na prevenci v podobě správného návyku hlasové hygieny. Seminář je rozdělený na teoretickou (4h), praktickou (6h) a reflektující část (2h).

Co vás kurz naučí?

Edukace učitelů, kteří “učí” svým hlasem a jejichž hlasové návyky neodpovídají správné/ funkční psychohygieně. Kurz je praktický a návodný. Cílem kurzu je měkký, příjemný, pevný a zdravý hlas českých učitelů.

Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • vychovatelé školských zařízení,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • všichni, kteří se danou tematikou zabývají a chtějí rozvíjet svůj hlasový potenciál a osobitost