Od kolovrátku k přednesu

kurz akreditovaný  MSMT – 6784/2022-6-315                                      

ŠABLONY

Lektoři: Václava Křesadlová, Ph.D.                                                                        

Termíny kurzu:

pátek: 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod 

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

Časová dotace: 12 hodin (12 x 45 min)

Cena: 3 540 Kč

 

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

 

Co vás kurz naučí?

 • Nabídne možnosti, jak obohatit přednes u menších dětí a založit tak zdravé stereotypy pro jejich budoucí vzdělávání.
 • Naučí způsoby, jak posílit výraz i význam v řečovém projevu.
 • Naučí  připravovat děti pro lepší sdělování slov i sdílení s ostatními. 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ, ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • učitelé speciálních škol
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • všichni ostatní zájemci.