Učebnici? Děkuji, raději zpěvník!

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                           ŠABLONY

Lektoři:    Prof. MgA. Přemysl Rut,  MgA. Markéta Potužáková, Ph.D                                                                                                                                                    Termín kurzu: 

                      pátek: 17 – 20 hod

                      sobota: 10 – 17 hod

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

Časová dotace: 12 hodin (12 x 45 min)

Cena: 3 450 Kč

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Ve škole se dá s písní zacházet podobně, jako s ní Bertolt Brecht zacházel v divadle: jako se „zcizovacím efektem“.

 • Písnička a její schopnost uchovávat nejen historická fakta, ale i postoje a emoce, které ve společnosti rezonují 
 • Co chce text říci a čím se podříkává; co hlásá a co prozrazuje proti své vůli 
 • Má hudba význam? A jak mu rozumět?
 • Hlas lidu nebo hlas propagandy
 • Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova

 

Pro koho je kurz určený?

 

 • učitelé MŠ,
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU, gymnázií,
 • učitelé VOŠ, ZUŠ a SUŠ,
  • pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů,
 • asistenti pedagoga,
 • pedagogové volného času
 • a všichni ostatní zájemci.