Umění rozhovoru

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                           ŠABLONY

Lektorka: Václava Křesadlová, Ph.D.                                                             

Termín kurzu: 

pátek 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hodin (12x 45 min)

Cena: 3 540 Kč

Ideou tohoto semináře je: „Umět se dohovořit”, tj. nikoliv vyhrát konflikt, ale zažívat příjemné a inspirativní setkání s druhými lidmi. 

V semináři se budeme soustředit na otázky lidské kontaktu a rozhovoru. K uvědomění a pochopení konkrétních principů nám pomohou praktická improvizační cvičení, kondiční cvičení či fiktivní protagonistické rozhovory. Kromě propojení verbální a neverbální složky komunikace se zaměříme i na různé vrstvy slovního sdělení. Neopomeneme ani otázky metakomunikace. Dotkneme problematiky vědomého používání/nepoužívání konkrétních slov, které pomáhají/kazí rozhovor. Ukážeme si, jak odhalit manipulaci uvnitř rozhovoru a jak na ni nepřistoupit. Podíváme se i na otázku rolí a jejich konstelace při rozhovoru.

Co vás kurz naučí?

 • Pomůže účastníkům uvědomit si důležité aspekty rozhovoru, které jim mohou pomoci v lepším pocitu z komunikace s druhými lidmi.
 • Rozšíří obzory v oblasti komunikace.
 • Pomůže rozpustit obavy z přímého hovoru s druhými lidmi.
 • Znovu objevit krásu a radost z rozhovoru.

Pro koho je kurz určený?

 • ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • vychovatelé školských zařízení,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost