Živé tělo - Feldenkraisova metoda

Lektorka:    Ing. Ester Jánošiová, MAIA                                                                 

Termín kurzu:  Máte- li zájem o tento kurz v jiném termínu, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

pátek: 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hodin (12 x 45 min)

Cena: 3 450 Kč

Feldenkraisova metoda využívá tělo jako primární prostředek k učení se. Vytváří   prostor pro lepší sebeuvědomění a lepší vyjádření sebe sama.  Rozšiřuje repertoár pohybů a zlepšuje funkční propojení v těle. Posiluje orientaci v prostoru, vede k hospodárnému nakládání s vlastní energií a  posiluje jednotlivce v pohybu, jednání a chování.

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

Rozvoj funkčního sebeuvědomění v různých životních podmínkách. Vytvoření prostoru pro lepší vyjádření sebe sama.

  • Jak moje tělo reaguje na pracovní zátěž, co můžu a chci změnit. Jaké to je „stát pevně na svých nohách“, z pohledu psychosomatického. 
  • Jak zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, a přitom zachovat jeho flexibilitu a koordinaci. 1 hodina
  •  Stabilita vychází nejen z nohou. 
  •  Vytvoření prostoru pro dech, střídání aktivní a pasivní fáze pohybu.
  • Uvolnění ramen, paží a krku, propojení s pánví. 
  • Pružná páteř jako spojnice pánve a hlavy, orientace v prostoru.

Pro koho je kurz určený?

  • pro všechny, které téma zajímá a kteří se chtějí ve svém těle cítit ještě o něco lépe a uvědoměleji