Stopaři příběhů

dokumentární divadlo jako most mezi minulostí a přítomností

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                               

ŠABLONY

Lektorka:  MgA. Tereza Durdilová, PhD.

Termíny kurzu: 

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

pátek:    17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12 hodin (12 x 45 min)

Cena: 3 540 Kč

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Pedagogové si díky inspiraci postupy dokumentárního a autorského divadla inovují své dosavadní pedagogické prostředky. Psychosomatický přístup jim pak pomůže rozvinout také individuální schopnosti k veřejnému vystupování a kreativní týmové spolupráci. Jak kurz probíhá?

 • seznámení se s principy dokumentárního divadla, hledání společného tématu, tvorba myšlenkové mapy příběhů, práce ve skupině 
 • sdílení příběhů – shromáždění materiálu
 • psychosomatický základ projevu, práce s tělem, hlasem a prostorem 
 • individualita a autorství, rozvíjení přirozeného osobního projevu a vypravěčských dovedností, výtvarné zpracování tématu
 • tvorba společného div. tvaru, práce s publikem, týmová práce-dramaturgie příběhů, použití v praxi
 • společná reflexe 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • všichni ostatní zájemci