Autorské divadlo s dětmi

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                      

ŠABLONY

Lektor:  MgA. Václava Křesadlová, Ph.D.                                                                

Termín kurzu: 31. března – 1. dubna 2023

pátek: 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 12  hodin 

Cena: 3 450 Kč.  2 200 Kč

 • Zážitkový seminář zaměřený na tvorbu divadla dle nápadů dětí (1. a 2. stupně ZŠ), rozvíjení jejich tvořivosti a svobodného hereckého projevu. Seznámíme se základním teoretickým rámcem a vymezením pojmu Autorského divadla, představíme jeho možnosti a typy. V praktickém zkoušení se zaměříme na tvorbu drobných improvizovaných situací a způsoby, jak je zachytit pro pevnější práci na divadelním tvaru. Budeme se věnovat autorskému psaní a čtení, texty inspirovanými předešlým zkoušením, jejich interpretaci a zařazení do vznikajícího divadelního tvaru. Osvojíme si  základní principy interpretace a zároveň možnosti improvizace uvnitř pevného divadelního tvaru. V metodických rozpravách pojmenujeme klady autorské práce a její úskalí.

Co vás kurz naučí?

 • Na základě praktické zkušenosti účastníků přiblíží formu Autorského divadla a jeho možností pro práci s dětmi (1. a 2. stupně ZŠ).
 • Uvědomit si, jaké benefity s sebou nese fakt, že děti hrají představení, které si celé samy vytvořily. Získat zkušenost a metodické tipy, jak na to a motivaci k vytváření divadla s dětmi.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • všichni ostatní zájemci