Relaxační metody a imaginace s dětmi

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                           ŠABLONY

Lektorka:   MgA. Václava Křesadlová Ph.D.                                                           

Termín kurzu: 

pátek: 17 – 20 hod

sobota: 10 – 17 hod

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

Časová dotace: 12 hodin (12 x 45 minut)

Cena: 3 540 Kč

V této zrychlené době moment zastavit se a vnímat, či jen odpočívat bývá pro naše děti čím dál vzácnější i důležitější. Tento seminář přinese základní vhled a zkušenost pro praktikování jednoduchých relaxačních technik s dětmi ve škole.  

Seznámíme s různými druhy relaxačních cvičení, které jsou vhodné pro děti i se zamyslíme nad možnostmi, kam by se daly zařadit ve vyučování. Dotkneme se otázky, co je Imaginace a kdy a z jakých důvodů se sama objevuje v našem životě jako denní snění. Vyzkoušíme různé typy imaginace od vedené, aktivní až po skupinovou. Samozřejmě neopomeneme probrat důležitou rovinu, jakým způsobem se imaginace zpracovává. Celý seminář bude veden jako zážitkový.

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

 • nabídne základní zkušenost pro aplikování relaxačních technik ve výchově a vzdělávání dětí.
 • pojmenuje přínos i úskalí těchto technik.
 • otevře možnost pro pedagogické pracovníky využitím tohoto způsobu práce pro uvolnění, zklidnění dětí, podporu a prohloubení procesu porozumění a učení.

Pro koho je kurz určený?

 

 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé VOŠ,
 • pro předměty zejména: dějepis, hudební výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova

 

 • vychovatelé školských zařízení,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • asistenti pedagoga,
 • všichni, které téma zajímá