Divadelní improvizace v dramatické výchově

kurz akreditovaný  MSMT- 6784/2022-1-315                            ŠABLONY

Lektor:  Mgr. MgA. Eva Čechová PhD.

Termín kurzu:  rádi pro vás kurz otevřeme v r 2023!

                           pátek: 17-20 hod

                           sobota: 10 – 17 hod

Časová dotace: 9 hodin (12x 45 minut plus přestávka na oběd)

Cena: 3540 Kč

Je známé, že divadelní improvizace v Dramatické výchově rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti. Občerstvuje ducha, aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, schopnost reagovat na změnu a poradit si v neurčité situaci, která vzniká vždy z bodu nula v jedinečné interakci se spoluhráči. Mým přístupem je kultivovat tyto dovednosti více psychosomaticky, vzájemným naladěním a rozvíjením pohybového cítění a živé komunikace na jevišti. Spíše nežli o sport (Theatre Sports) jde v mém pojetí o divadlo.

Co může improvizace rozvíjet zvláště u dětí a dospívajících:

Divadlo obecně může mladým lidem dát možnost postavit se za sebe sama, podstoupit tvůrčí riziko, kdy prozkoumávají kým jsou a kým chtějí být. Improvizace, je hra a souhra, která vzniká teď a tady. Může být přítomnostní technikou, která učí mladého člověka důvěřovat svým nápadům i sobě navzájem ve skupině. Učíme se přijímat nápady, které vznikají v náhle neurčité situaci a tím povzbuzujeme dospívající, že jejich nápady jsou platné a že na jejich názorech záleží. Tento druh přijetí vede ke kvalitní improvizaci a také kultivuje odvážné a sebevědomé mládí.

Improvizace bývá plná nových a nových doporučení ze strany lektora, chyba je prostě součástí procesu učení i uměleckého procesu. Když dáme dospívajícím možnost selhat a zkusit to znovu, pěstujeme jejich odolnost a vytrvalost.

V nepřipravené situaci je naslouchání a neverbální uvědomování výsostně důležité. Během divadelní improvizace si dospívající rozvíjejí komunikační dovednosti, které jim budou sloužit po celý život.

Odnesete si:

Zásobník improvizačních her a cvičení, které si vyzkoušíte sami. Hrová cvičení jsou použitelná i ve výuce jazyků a obecně v práci se skupinou. Součástí dílny je metodická diskuse, sdílení zkušeností. A večer se jde tančit do hudební restaurace, která je součástí historického domu Ateliéru živé pedagogiky a tvorby!

Co vás kurz naučí?

 • Zakusit kouzlo risku i bezpečí Divadelní improvizace.
 • Zpomalit a nespěchat na sebe ani na druhé.
 • Podívat se nově na způsob instrukcí v hrových cvičeních.
 • Uvědomit si, co jednotlivá cvičení rozvjejí za dovednosti a situace a hlavně za jakých podmínek.
 • Nahlédnete, jak působíte jako vedoucí vašeho kroužku / předmětu.
 • Dopřát si chvíli radosti v roli účastníka.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • volnočasoví pedagogové
 • pro všechny, kteří mají zájem