Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře akreditované v systému DVPP je možné financovat z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK), tzv. ŠABLONY.

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ
Šablony pro SŠ a VOŠ I. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ a VOŠ

Všechny naše programy spojuje téma osobnost učitele“, a proto se zaměřují na rozvíjení individuálních možností osobního projevu, schopnosti živé komunikace a tvorby. Věříme, že kultivováním hlasu, řeči, pohybu a psychosomatiky veřejného vystupování mohou účastníci předkládaných kurzů (a zejména učitelé) načerpat mnoho podnětů obnovujících jejich pedagogickou kondici a vědomé rozvíjení osobnostních kvalit. Předcházíme syndromu vyhoření a podporujeme radost z učení.

Lektorský tým z DAMUrozvíjíme autorskou a tvůrčí osobnost učitele stejnou cestou jako u studentů herectví

 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod  č.j.: MSMT – 6784/2022-6-315

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování programu v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

Kurzy na míru připravíme také pro celý váš pracovní tým. V případě zájmu nás, prosím,  kontaktujte

 

INDIVIDUÁLNÍ KURZY  

(1 lekce = 60 min)  termíny dle indiv. domluvy

 

 

Já jsem můj hlas   doporučujeme 10 lekcí

Objevování hlasu –  našeho primárního projevu, jeho meta komunikačních možností a dovedností. Pracujeme s tělem, dechem, rytmem a dozvídáme se o povaze a potřebách našeho hlasu. Během těchto setkání směřujeme pomalými kroky ke své autenticitě a svébytnosti. Součástí semináře je základní analýza individuálních hlasových potřeb pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: Kdokoliv, kdo primárně komunikuje svým hlasem a je si vědom jeho moci – (učitelé, lídři, manažeři, právníci, politici, lékaři aj…) Program jako individuální lekce není akreditován.

 

Veřejné vystupování  – 12 lekcí: hlas, řeč, psychologie komunikace

Individuální intenzivní lekce psychosomatiky veřejného vystupování se opírají o řečové a hlasové dovednosti.  Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování. Cílem kurzu není přeučovat individuální způsob osobního projevu, ale provést účastníka cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, výchovní poradci, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci. 

 

Řeč a hlas učitele – 10 lekcí – 5 hodin řeči a 5 hodin hlasu

Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem.Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Program poskytuje také prevenci vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.