Řeč a hlas učitele

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315.                                         ŠABLONY

Lektoři:                    Mgr. MgA. Eva Čechová PhD.                                                                                       MgA. Martina Kafková                                                    

Termíny kurzu:    dle domluvy

Časová dotace: 10 hodin (obvykle 5 setkání po dvou hodinách)

 5 hodin řečové výchovy a 5 hodin hlasové výchovy 

Počet studentů: 1 (nebo dle domluvy max. 2-3, pouze ale pokud budete chtít „společnost“ 🙂 každopádně nikdy neporovnáváme, nehodnotíme!)

Cena: 17 200 Kč.  9 200 Kč

Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem. Řeč a hlas jsou základními nástroji učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele.  Účastník se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Hlasová cvičení provedou prací s dechem a hygienického zacházení s hlasem a poskytne pedagogům důležitý zážitek spjatý s jejich osobním projevem.  Díky hravým, zdánlivě nenápadným cvičením se dovídáme o povaze a potřebách našeho hlasu. Cílem hlasové propedeutiky je objevovat, nikoliv vytvářet, hrát si a být si vědom sebe sama i druhých. Koncept 10ti lekcí ve dvou setkáních obsahuje vždy 3 lekce řečové výchovy a 2 lekce hlasové výchovy za jedno setkání (2x 5h).

Co vás kurz naučí?

Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.

Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

Pro koho je kurz určený?

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • učitelé I. i II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé MŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost