Veřejné vystupování

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                           ŠABLONY

Lektoři: Mgr.MgA. Eva Čechová Ph.D.,

MgA. Martina Kafková,

PhDr. Oswald Schorm

Termíny kurzu:  zcela dle domluvy 

Období: leden 2023 – červen 2023 

Časová dotace: dle potřeby a domluvy 1 – 3 x týdně, 1 lekce=60 minut

Počet studentů: Individuální lekce

Cena: 22 800,- (12 lekcí)  12 600Kč 

Série na sebe navazujících individuálních konzultací psychosomatiky veřejného vystupování s lektory DAMU.

12 LEKCÍ VEŘEJNÉHO VYSTUPOVÁNÍ OBSAHUJE: 1x úvodní hodinu, 4x ŘEČ, 4x HLAS, 2x PSYCHOLOGII KOMUNIKACE + 1 lekci dle vlastního výběru.

Veřejná situace nás dokáže dostat do úzkých a paralyzovat naši přirozenost. Snažíme se potlačit nervozitu a vypadat zajímavější – tak, jak předpokládáme, že nás chtějí vidět druzí. Neexistuje však žádný návod na správné nebo úspěšné vystupování.
Nebudeme vás přeučovat váš způsob osobního projevu, ale provedeme vás cestou zvědomování toho osobitého a přirozeného, co vytváří jeho jedinečnost. Největší díl práce bude však na Vás.

Dalších 9 lekcí si volíte dle vlastního výběru a časových možností. Doporučujeme lekci Hlasu po Úvodní hodině.

Úvodní hodina se odehrává za přítomnosti všech tří lektorů. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru a několika jednoduchých zadání zjistíme základní rysy Vašeho projevu. Video záznam Vašeho vystupování na začátku a na konci našeho setkávání by měl pomoci zmapovat Váš vývoj. 

HLAS – 4x  konzultace hlasového projevu, práce s dechem a hygiena hlasu.

ŘEČ  – 4x  konzultace vašeho řečového projevu, způsobu vyjadřování, sdělování, řeč těla. Práce s představou, plynulostí řeči, navazováním kontaktu a vedení  pozornosti posluchačů. Zpětná vazba pomocí videozáznamu. Příprava prezentace a výstupu.

PSYCHOLOGIE KOMUNIKACE – 2x lekce efektivní komunikace.

1 lekce dle vlastního výběru

V rezervačním kalendáři Kurzu 06 Veřejné vystupování vyberte hodinové lekce dle Vašich možností.

Co vás kurz naučí?

 • pracovat s dechem, hlasem, tělem tak, abychom se na ně mohli spolehnout
 • cítit se a tím i působit uvolněněji, přirozeněji, přesvědčivěji
 • zákonitostem působnosti projevu 
 • získat si a udržet pozornost 
 • zvědomit si veškeré vyjadřovací prostředky a zapracovat na těch, které nejsou funkční 
 • rozvinout svůj potenciál a oživit projev

Pro koho je kurz určený?

 • pro každého, kdy chce získat větší sebejistotu při veřejném vystupování
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • výchovní poradci

O našem kurzu řekli: