tento kurz není akreditovaný

Živé tělo - Feldenkraisova metoda

Lektorka:    Ing. Ester Jánošiová, MAIA                                                                 

Termín kurzu:  středa 23. listopadu 2022 a

středa 14. prosince2022       Kurz je naplněný!

od 9:00 do 16: 30 hodin 

Časová dotace: 8 hodin

Cena: 2 400 Kč + DPH 21% =2 904 Kč       

cena díky dotaci NPO:

800 Kč + DPH 21% = 968Kč

Feldenkraisova metoda využívá tělo jako primární prostředek k učení se. Vytváří   prostor pro lepší sebeuvědomění a lepší vyjádření sebe sama.  Rozšiřuje repertoár pohybů a zlepšuje funkční propojení v těle. Posiluje orientaci v prostoru, vede k hospodárnému nakládání s vlastní energií a  posiluje jednotlivce v pohybu, jednání a chování.

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

Rozvoj funkčního sebeuvědomění v různých životních podmínkách. Vytvoření prostoru pro lepší vyjádření sebe sama.

  • Jak moje tělo reaguje na pracovní zátěž, co můžu a chci změnit. Jaké to je „stát pevně na svých nohách“, z pohledu psychosomatického. 
  • Jak zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, a přitom zachovat jeho flexibilitu a koordinaci. 
  •  Stabilita vychází nejen z nohou. 
  •  Vytvoření prostoru pro dech, střídání aktivní a pasivní fáze pohybu.
  • Uvolnění ramen, paží a krku, propojení s pánví. 
  • Pružná páteř jako spojnice pánve a hlavy, orientace v prostoru.

Pro koho je kurz určený?

  • pro všechny, které téma zajímá a kteří se chtějí ve svém těle cítit ještě o něco lépe a uvědoměleji
  • program není akreditovaný, přesto by měla být možnost úhrady  ze šablon – více zde https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/