Přednes a práce s textem pro ZŠ a SŠ

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                  ŠABLONY

Lektorka:  MgA. Václava Křesadlová, PhD.                                                                

Termín kurzu:  7. března 2023

Časová dotace: 8 hodin (8x 45 minut), přestávka na oběd

Cena: 2 400 Kč   1 200 Kč 

Seminář je zaměřen na přednes textu-poezie i prózy u dětí a mládeže. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednašeče. Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje. Celý seminář bude veden především zážitkově s drobnými teoretickými vstupy.

Co vás kurz naučí?

 • Zabývat se do hloubky otázkami přednesu
 • Nabídnout pomoc učitelům, kteří se rozhodli více se věnovat této disciplíně, případně se s dětmi účastnit soutěží v tomto oboru.
 • Vylepšit svůj vlastní řečový projev i výrazové čtení 

 

 

 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost