Hlasová výchova pro učitele

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                            ŠABLONY

Lektorka:  MgA. Martina Kafková                                                                 

Termíny kurzu:       12. ledna 2023,  

                                  14. ledna 2023 (pro pokročilé – navazující kurz pro ty, kteří absolvovali Hlasovou výchovu v r 2022 a chtějí se dál rozvíjet)

28. ledna 2023,    2. února 2023,    16. února 2023

9. března 2023,   11. března 2023,   5. dubna 2023,    23. dubna 2023

3. května 2023,   11. května 2023

do poznámky v přihlašovacím formuláři napište zvolený termín 🙂

Časová dotace: 8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd 

Cena: 2 400Kč  1200 Kč

 • Jednodenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Kurz obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.
 • Edukace učitelů, kteří “učí” svým hlasem a jejichž hlasové návyky neodpovídají správné/ funkční psychohygieně. Kurz je praktický a návodný. Cílem kurzu je měkký, příjemný, pevný a zdravý hlas českých učitelů.

Pro koho je kurz určený?

 

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • vychovatelé školských zařízení,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost