Hlasová výchova pro učitele

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                            ŠABLONY

Lektorka:  MgA. Martina Kafková                                                                 

Termíny kurzu: 

středa 5. dubna 2023  

neděle 23. dubna 2023    

středa 3. května 2023    

čtvrtek 11. května 2023

neděle 28. května 2023

do poznámky v přihlašovacím formuláři napište zvolený termín 🙂

Časová dotace: 8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd

vždy od 9:00 do 16:30 hod

Cena: 2 400Kč  1200 Kč

 • Jednodenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem. Kurz obsahuje základní vhled do problematiky každodenního používání hlasu v různých situacích a nabízí základní analýzu pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.
 • Edukace učitelů, kteří “učí” svým hlasem a jejichž hlasové návyky neodpovídají správné/ funkční psychohygieně. Kurz je praktický a návodný. Cílem kurzu je měkký, příjemný, pevný a zdravý hlas českých učitelů.

Pro koho je kurz určený?

 

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • vychovatelé školských zařízení,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé speciálních škol
 • pedagogové volného času
 • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost