Základy dramatické výchovy

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                          ŠABLONY

Lektor: doc. Mgr. Radek Marušák

Termín kurzu:  středa 18. ledna 2023

                           středa 17. května 2023

Do poznámky v přihlašovacím formuláři napište zvolený termín, děkujeme! 🙂

Časová dotace: 8 hod (8x 45 minut), přestávka na oběd

Cena: 2 400 Kč       1 200 Kč

Tento kurz je určen začínajícím učitelům a lektorům DV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o základy DV.  Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV  – hlasovou a řečovou výchovou, základy rytmiky a pohybové výchovy s důrazem na vnitřní prožitek a estetiku. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládežeCo vás kurz naučí?

 • seznámí účastníky s principy dramatické výchovy prostřednictvím her a praktických cvičení
 • seznámí účastníky se základy hlasové výchovy, řečové výchovy, rytmiky a pohybové výchovy
 • seznámí účastníky se základy logopedie a vybaví základními logopedickými cvičeními
 • zprostředkuje orientaci v možnostech aplikace DV v dalších oblastech výuky (literatura, občanská výchova, dějepis, jazyky..)
 • vybaví účastníky mnoha tipy na vytvoření a vedení vlastních lekcí DV 

Pro koho je kurz určený?

 • pro začínající lektory a učitele dramatické výchovy
 • pro učitele a vychovatele předškoláků a prvního stupně ZŠ
 • pro všechny, kdo mají zájem obohatit svou výuku o dramatické hry

 

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé ZUŠ 
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času