Živé slovo - upoutat, vychutnat si, oslovit

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                           ŠABLONY!

Lektor:  Mgr. MgA. Eva Čechová PhD.

Termín kurzu: středa 5. října 2022 od 9:00 do 16:30 hodin 

Časová dotace: 8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd 

Cena: 2 400,-   800 Kč

Řeč je základním nástrojem učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Seminář má praktický charakter. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Co vás kurz naučí?

 • Seznámí s prací s živým slovem, řečí, psychosomatikou osobního projevu.
 • Osvojení poznatků a dovedností v práci s textem a sdělováním a jejich využití ve výuce.

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé –vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • pedagogové volného času
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • asistenti pedagoga
 • všichni ostatní zájemci