Umění vyprávět - učení příběhem

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                          ŠABLONY

Lektor:  Mgr. MgA. Eva Čechová PhD.

Termín kurzu:  20. října 2022

Časová dotace: 8 hodin  – od  9:00 do 16:30 hodin s pauzou na oběd

Cena: 2 400,-    800 Kč

Vypravěčství je nejpřirozenější lidskou činností, která může být zároveň uměním. Schopnost zaujmout a vést pozornost posluchačů záleží také na tom, jak poutavě učitel dokáže každodenní učivo přetavit v příběh. Objevování vypravěčských dovedností se odvíjí od představivosti vypravěče až po nalezení výrazových prostředků odpovídajícím co nejpřirozeněji osobnímu stylu.  

Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s příběhem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. 

Co vás kurz naučí?

 • Jak vědomě pracovat s příběhem tak, aby si posluchač zapamatoval co nejvíce informací a našel si k obsahu svou vlastní vazbu.
 • Seznámení s prací s živým slovem, řečí, psychosomatikou osobního projevu.
 • Osvojení si poznatků a dovedností v práci s textem a sdělováním a jejich využití ve výuce. 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • pedagogové volného času