Sborový zpěv - pěvecká metodika

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                            ŠABLONY

Lektor:  MgA. Martina Kafková

Termín kurzu:

Máte- li zájem o tento kurz, napište nám! S radostí ho pro vás otevřeme v roce 2023.

Časová dotace: 8 hodin

Cena: 2 400,- 

Jednodenní kurz zaměřený na metodiku pěveckého projevu ve větším zvukovém tělese. Je určen pro sbory amatérské i profesionální. Je především zaměřen na správnou hlasovou průpravu jednotlivce ve sboru, zároveň dbá na správný zvuk hudebního tělesa jako celku. Kurz je, vyjma krátkého úvodu o hlasové problematice jednotlivce ve sboru, převážně praktický. Nabízí pěveckou metodiku individuálně i skupinově technikou italské pěvecké školy “bel canto”, která především dbá na měkké nasazení hlasu, s důrazem na čistotu a jasnost zvuku. Vyhýbá se tzv “zabarvování” hlasu, nápodobě, přílišnému vibratu. Dbá na zachování osobitosti hlasu, který nepodléhá žánru. Ke zpěvákovi vždy přistupuje jako k sólistovi a po společné dohodě hledá vyhovující postavení ve sboru. Seminář je rozdělený na teoretickou (1h), praktickou (4h) a reflektující část (1h), kde pracujeme ve skupině i jednotlivě.Co vás kurz naučí?

 • Jak zpívat technicky dobře, slyšet sám sebe a zároveň být podporujícím hlasem hudebního tělesa.

Pro koho je kurz určený?

 • zpěváci a sbormistři
  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času