Vyprávění malbou - výtvarně divadelní seminář

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                           ŠABLONY

Lektorka: MgA. Tereza Durdilová, PhD.

Termín kurzu:   26. ledna 2023 od 9:00 do 16:30 hod

                            23. února 2023 od 9:00 do 16:30 hod

Časová dotace: 8 hodin (8x 45 minut), přestávka na oběd

Cena: 2 400 Kč   1 200 Kč

zvolený termín napište do přihlašovacího formuláře 🙂

Program se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří malby, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace. Během procesu jsou sobě navzájem zdrojem inspirace a vyzkouší si i týmovou práci na výsledném díle. Své příběhy a pocity zpracují pomocí výtvarných technik, her, cvičení i divadelní improvizace. Získávají tak zkušenost s autorským vystupováním a inspiraci k propojování disciplín v tvůrčím a potažmo i pedagogickém procesu.

Co vás kurz naučí?

Cílem je propojování a vzájemné obohacování výtvarného projevu, tvorby příběhů, vyprávění a veřejného vystupování. Účastníci získají zkušenosti s interdisciplinaritou tvůrčího procesu a týmovou prací v něm.  

Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času