Výtvarné směřování

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                          ŠABLONY

Lektor: Milena Ndiaye Hradecká

Termín kurzu:  neděle 2. dubna 2023  9:00 – 16:30 hodin

Časová dotace: 8 hod 

Počet studentů: 10

Cena: 2 400 Kč      1 200 Kč

Program se zaměřuje na oživení vlastní výtvarné tvorby a rozvíjení individuálního vyjádření. Je určen předně učitelům výtvarných a jiných uměleckých předmětů a vedoucím kroužků, kteří se zabývají tvorbou druhých a nemají dost prostoru a soustředění na vlastní tvorbu. Kurz využívá výtvarných postupů pro probouzení imaginace a vzájemné inspirace k tvorbě jako i psychosomatických cvičení vnímání celkového psychofyzického projevu. Pracujeme s osobními tématy i těmi, které se zrodí z určitých výtvarných technik v souvislosti s vnímáním prostoru a zapojení těla.

Co vás kurz naučí?

Prostřednictvím zážitku z vlastní tvorby si účastníci zpřesňují své směřování výtvarného vyjádření. Cílem je také vzájemné obohacování výtvarného projevu a zpětná vazba skupiny na způsob, jakým ji účastníci – učitelé VV předávají. Kurz přináší důležitou sebe zkušenost v práci s výtvarnou tvorbou v propojení těla a prostoru, na základě které si účastníci mohou znovu uvědomit, jak inspirují druhé a jakou inspirací pro ně mohou být ostatní (žáci, kolegové). Proto je jedním z cílů kurzu také  prevence vyhoření.

Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času