Práce s básničkou

aneb OD KOLOVRÁTKU K PŘEDNESU

kurz akreditovaný  MŠMT-6784/2022-6-315                         ŠABLONY

Lektoři: Václava Křesadlová, Ph.D.    

Termín kurzu:  24. ledna 2023 od 9 do 16:30 hod

Časová dotace: 8 hodin 

Cena: 2400 Kč    1 200Kč

 

Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.  

 

Co vás kurz naučí?

 • Nabídne možnosti, jak obohatit přednes u menších dětí a založit tak zdravé stereotypy pro jejich budoucí vzdělávání.
 • Naučí způsoby, jak posílit výraz i význam v řečovém projevu.
 • Naučí  připravovat děti pro lepší sdělování slov i sdílení s ostatními. 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
 • vychovatelé školských zařízení
 • asistenti pedagoga
 • pedagogové volného času
 • VŠICHNI OSTATNÍ ZÁJEMCI