Relaxační techniky a imaginace s dětmi

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                        ŠABLONY

Lektorka:   MgA. Václava Křesadlová Ph.D.                                                           

Termín kurzu:  17. ledna 2023

                           25. dubna 2023

do poznámky v přihlašovacím formuláři napište zvolený termín 🙂

9:00 – 16 :30 hod

Časová dotace: 8 hodin

Cena: 2 400 Kč  1 200 Kč

V této zrychlené době moment zastavit se a vnímat, či jen odpočívat bývá pro naše děti čím dál vzácnější i důležitější. Tento seminář přinese základní vhled a zkušenost pro praktikování jednoduchých relaxačních technik s dětmi ve škole.  

Seznámíme s různými druhy relaxačních cvičení, které jsou vhodné pro děti i se zamyslíme nad možnostmi, kam by se daly zařadit ve vyučování. Dotkneme se otázky, co je Imaginace a kdy a z jakých důvodů se sama objevuje v našem životě jako denní snění. Vyzkoušíme různé typy imaginace od vedené, aktivní až po skupinovou. Samozřejmě neopomeneme probrat důležitou rovinu, jakým způsobem se imaginace zpracovává. Celý seminář bude veden jako zážitkový.

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

 • nabídne základní zkušenost pro aplikování relaxačních technik ve výchově a vzdělávání dětí.
 • pojmenuje přínos i úskalí těchto technik.
 • otevře možnost pro pedagogické pracovníky využitím tohoto způsobu práce pro uvolnění, zklidnění dětí, podporu a prohloubení procesu porozumění a učení.

Pro koho je kurz určený?

 

 • učitelé MŠ
 • učitelé 1. stupně ZŠ
 • učitelé SOŠ a SOU
 • učitelé gymnázií
 • učitelé VOŠ
 • vychovatelé školských zařízení
 • ředitelé škol a školských zařízení
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • učitelé 2. stupně ZŠ
 • asistenti pedagoga
 • volnočasoví pedagogové
 • všichni, které téma zajímá