ŠKOLA PÍSNIČKOU

aneb: Učebnici? Děkuji, raději zpěvník!

kurz akreditovaný MSMT – 6784/2022-6-315                                           ŠABLONY

Lektoři:    prof. Přemysl Rut,  MgA. Markéta Potužáková, Ph.D                                                                                                                                                           

Termín kurzu: pondělí 27. února 2023 od 9:30 do 17:00 hodin

                          pondělí  24. dubna 2023 od 9:30 do 17:00 hodin

Časová dotace: 8 hodin (8 x 45 minut), přestávka na oběd 

Cena: 2 400Kč     1200 Kč

Pro přihlášení, prosím, napište do poznámky zvolené datum kurzu 🙂 

Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

Ukáže, jak názorným a bohatým zdrojem poznání může být jeden z nejpopulárnějších žánrů (písnička) hned pro několik humanitních předmětů. Škola hrou a zpěvem, ale zpěvem reflektovaným, zpěvem, do něhož se nepropadáme a při němž neztrácíme soudnost. Ve škole se dá s písní zacházet podobně, jako s ní Bertolt Brecht zacházel v divadle: jako se „zcizovacím efektem“.

 • Písnička a její schopnost uchovávat nejen historická fakta, ale i postoje a emoce, které ve společnosti rezonují 
 • Co chce text říci a čím se podříkává; co hlásá a co prozrazuje proti své vůli 
 • Má hudba význam? A jak mu rozumět?
 • Hlas lidu nebo hlas propagandy
 • Písnička v dějepisu, občanské výchově, potřeba předmětu múzická výchova

 

Pro koho je kurz určený?

 • učitelé MŠ,
 • učitelé I. a II. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU, gymnázií,
 • učitelé VOŠ, ZUŠ a SUŠ,
 • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů,
 • asistenti pedagoga,
 • pedagogové volného času
 • a všichni ostatní zájemci.