Já jsem můj hlas

Lektorka:   MgA. Martina Kafková 

Termíny kurzu: 23. července 2022,

                            20. srpna 2022

Časová dotace:  6 hodin (10:00 – 17:00 s pauzou na oběd)

Počet studentů: max 10

Cena: 2 000 Kč

Jak je už z názvu patrné, jde o kurz, který nebude obecný ani abstraktní. Bude se v něm mluvit víc než “na rovinu” a bude o vás víc než o mně. Kurz nabízí detailní pohled do nitra vašeho hlasu. Najde povahu, potenciál, či talent vašeho hlasu a bude se snažit pro vás získat co nejvíce informací, jak efektivně s tímto mocným nástrojem komunikovat.

Kurz je rozdělen do tří částí: analytická (část, ve které budeme hravým způsobem zkoumat náš hlas v různých hlasových tématech), teoretická, kde si zodpovíme své otázky, seznámíme se se základními funkcemi lidského hlasu, naučíme se hlasovou hygienu a povíme si o hlasové neverbalitě. Třetí část bude kompenzační. Budeme pracovat s konkrétním zadáním a pracovat individuálně. Témata této části: “jak to chci právě já”,  “jak by měl můj hlas znít”,  “co od mého hlasu potřebuji slyšet”, atd…. Budeme se vzájemně poslouchat a reflektovat, budeme laskaví. 

Kurz je určen každému, bez nutnosti předešlých zkušeností.

 

“zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem” 

 • Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a je-li třeba, vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou. 

 

Privátní praxe

 

lekce zpěvu individuální, skupinové, hlasový koučink pro pedagogy, lektory tance a sportu, manažery, lékaře, náprava hlasových dysfunkcí a logopedických vad, atrikulace, interpretace, práce s  textem – libretem, hlasové a dechové nápravy.

 

Pedagogická  praxe

2022                                 Ateliér živé pedagogiky a tvorby

2020 – do současnosti     DAMU KATaP, Hlasová výchova

2019 – do současnosti      ZŠ Weberova, Anglický jazyk, Hudební výchova

2018 2020 DAMU KALD, Hlasová výchova – skupina

2016 do současnosti DAMU KATaP, anglický program, Group and individual voice    education

2007 2018 HAMU Katedra pedagogiky a tance, Hlasová výchova

2008 2015 DAMU KATaP, asistent dialogického jednání

 

Pro koho je kurz určený?

 • Všem, kteří chtějí hlouběji prozkoumat svůj hlas a seznámit se s jeho plným potenciálem

 

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • asistenti pedagoga,
 • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
 • učitelé SOŠ a SOU,
 • učitelé gymnázií,
 • učitelé VOŠ,
 • vychovatelé školských zařízení,
 • učitelé MŠ,
 • učitelé ZUŠ a SUŠ
 • manažeři, politici, kameloti, revizoři, policisté i fotbalisté..