01 Divadelní improvizace

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Cestou praktických cvičení zaměřených psychosomaticky aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, umění reagovat na změnu a poradit si v nepřipravené situaci, která vzniká teď a tady v interakci se spoluhráči. Ale hlavně: improvizace celkově občerstvuje ducha a vnáší do života radost ze hry! Proto může být přítomnostní technikou, která zvláště učitelům pomáhá předejít syndromu vyhoření.

Lektoři
Časová dotace 1x týdně, 90 minut
Období září 2023 - leden 2024
Cena 4500,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Cestou praktických cvičení zaměřených psychosomaticky aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, umění reagovat na změnu a poradit si v nepřipravené situaci, která vzniká teď a tady v interakci se spoluhráči. Ale hlavně: improvizace celkově občerstvuje ducha a vnáší do života radost ze hry! Proto může být přítomnostní technikou, která zvláště učitelům pomáhá předejít syndromu vyhoření.

  Tvůrčí dílna reaguje na zvyšující se potřebu současné doby rozvíjet živou komunikaci. Nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.

  Improvizace spojuje rodinu a pomáhá nám vidět druhého jinak – spíše lépe!

  Užijte si divadelní improvizaci jako trénink partnerství! Znáte svého životního partnera ve hře? Objevte vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem. Nové nastavení vztahů přinášejí také improvizace s ostatními rodinnými příslušníky. Učí nás nacházet další cesty komunikace mezi rodiči a dospívajícími dětmi. Odvažte se!

  Co vás kurz naučí?

  • Objevit vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem.
   Citlivost na podněty neverbální komunikace. Mluvíme celým tělem, víme co jím vlastně říkáme?
   Vnímavost k situaci a možnosti jejího rozvíjení.
   Spolupráci a skutečnému dorozumění mezi partnery.
   Upevní Vaši schopnost se rozhodovat. Improvizace učí člověka stát si za svým podnětem a zároveň být otevřený podnětům druhých.
   Reagovat na změnu. Orientovat se v proměnlivé nepřipravené situaci.
   Slyšet partnera a odpovědět mu. Na jevišti i v životě.
   Přítomnostní techniky, které zvláště učitelům pomáhají předejít syndromu vyhoření.
   Živou divadelní komunikaci založenou na rozvíjení pohybu i řeči.
   Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.
   … a mnoho dalšího.

  Pro koho je kurz určený?
  Pro toho, kdo se nebojí riskovat a experimentovat v neznámé situaci.
  Pro toho, kdo se bojí riskovat a experimentovat v neznámé situaci.
  Pro toho, koho veřejná situace a dramatická hra stimuluje k výkonu.
  Pro toho, koho veřejná situace paralyzuje a dramatická hra vždy děsila.
  Pro učitele, kteří chtějí vyzkoušet podobu své komunikace.
  Pro učitele Dramatické výchovy, Českého jazyka, Dějepisu, Občanky a učitele MŠ i prvního stupně, kteří chtějí načerpat inspirace pro nové hrové aktivity pro děti. Když jimi sami projdou, poznají, co mohou do hodin zařadit.
  Pro divadelníky, kteří potřebují být chvíli svobodnější na jevišti.
  Pro nedivadelníky, kteří touží po svobodné existenci před druhými lidmi.
  Pro všechny, kdo prostě chtějí a dokáží nést nároky takového učení.
  Řekli o našem kurzu:
  IMPROVIZACE RODIČŮ A JEJICH DOSPÍVAJÍCÍCH DĚTÍ

  Nové nastavení vztahů přinášejí také improvizace s ostatními rodinnými příslušníky, zvláště s mládeží. Improvizace nás může učit nacházet další cesty komunikace v náročném období, kdy se světy mezi rodiči a jejich dospívajícími dětmi rozcházejí.

  Jak na to?

  Přihlašte se do dospělého týmu a své dítko do týmu Improteens. Trénink divadelní improvizace se postupně odrazí na podobě komunikace a partnerství v rodině! Objevte vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem. Doma vás dobře znají ve vaší rodičovské roli, ale v dramatické hře vás mohou docenit v mnoha rolích i dovednostech. Už jen proto, že jste zariskovali. Jste zase na chvíli na stejné lodi.

  M.I.Š. – Malá impro šou

  Odvažte se a v pravý čas se ocitnete se svými dospívajícími na jevišti!

  M.I.Š. je model improvizačního večera, který se poprvé odehrál v roce 2019 KC Horní Počernice, Praha 9. Vychází z mé několikaleté zkušenosti s propojenými týmy rodičů a dětí z jedné lokality. Každý tým trénuje sám, protože každý věk potřebuje svoje podmínky bezpečí projevu a svobody. Týmy se učí stejným pravidlům, a proto společně mohou po nějaké době odehrát malé představení.

  Zpětná vazba některých rodičů:

  Ptala jsem se rodičů, zda na svých dětech pozorují vliv Divadelní improvizace v běžné rodinné komunikaci. Uvedli vliv v komunikaci, vyjadřování, bezprostřednosti.

  „Na jevišti se mi s dcerou hraje báječně. Obohacuje mě to o svěží mladý pohled a vidění věcí z jiné perspektivy.“ Zdenka S.