12 Lidová píseň v dramatické výchově

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x. 45min)
Cena 3540,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Tento kurz je určen učitelům a lektorům DV a HV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o práci s lidovou písní, která je nejen součástí národního kulturního dědictví, ale i výborným didaktickým prostředkem rozvoje schopností dětí a mládeže. Soustředit se budeme nejen na píseň samotnou (rytmus, melodie, tempo, dynamika, obsah), ale i na kontext, ve kterém je zasazena. Část programu je věnovaná somatické zkušenosti prostřednictvím různých druhů písní a tvorbě vlastní choreografie vycházející z “potřeb” těla. Lidová píseň skýtá hned několik přístupů k dramatickému pojetí, my se je pokusíme objevit a uplatnit. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

  Co je cílem kurzu?
  Rozšíření dovedností lektorů dětských skupin, učitelů pro výuku dramatické výchovy i hudební výchovy. Píseň jako nástroj k uslyšení svého hlasu. Píseň jako nástroj k vnímání rytmu, tempa a dynamiky vedoucímu k přirozenému estetickému pohybu a tanci. Píseň jako svědectví doby, nálady, rituálů.. Píseň jako nástroj k vnímání symbolů a přesahu či proměny přírodního k niternému.. Píseň jako cesta k vnímání a tvorbě příběhu, rozvíjení fantazie. Poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže.

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • učitelé speciálních škol
  • všichni ostatní zájemci