13 Základy Dramatické výchovy

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x. 45min)
Cena 3540,- Kč2200,- Kč za osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Tento kurz je určen začínajícím učitelům a lektorům DV, stejně jako učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí obohatit svůj program dětských skupin o základy DV. Seznámí účastníky se základními stavebními prvky DV – hlasovou a řečovou výchovou, základy rytmiky a pohybové výchovy s důrazem na vnitřní prožitek a estetiku. Poskytne učitelům DV návod, jak vést dramatické lekce, vybaví mnoha tipy pro práci se skupinou. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností způsobu práce s mládeží i možnosti využití dramatické hry.

  Cílem kurzu je rozšíření dovedností učitelů pro výuku dramatické výchovy, poskytnutí metodického i praktického materiálu pro dramatickou výchovu dětí a mládeže

  Co vás kurz naučí?

  • seznámí účastníky s principy dramatické výchovy prostřednictvím her a praktických cvičení
  • seznámí účastníky se základy hlasové výchovy, řečové výchovy, rytmiky a pohybové výchovy
  • seznámí účastníky se základy logopedie a vybaví základními logopedickými cvičeními
  • zprostředkuje orientaci v možnostech aplikace DV v dalších oblastech výuky (literatura, občanská výchova, dějepis, jazyky..)
  • vybaví účastníky mnoha tipy na vytvoření a vedení vlastních lekcí DV

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé 1. i 2. stupně stupně ZŠ
  • Učitelé a lektoři DV
  • vychovatelé školských zařízení
  • ředitelé škol a školských zařízení
  • učitelé ZUŠ
  • asistenti pedagoga
  • volnočasoví pedagogové