14 Stopaři příběhů – Dokumentární divadlo jako most mezi minulostí a přítomností

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 8 hodin ( 8 x 45 minut)
Cena 2400,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do příběhů ze své osobní či rodinné historie. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

  Pedagogové si díky inspiraci postupy dokumentárního a autorského divadla inovují své dosavadní pedagogické prostředky. Psychosomatický přístup jim pak pomůže rozvinout také individuální schopnosti k veřejnému vystupování a kreativní týmové spolupráci.

  Jak kurz probíhá?

  • seznámení se s principy dokumentárního divadla, hledání společného tématu, tvorba myšlenkové mapy příběhů, práce ve skupině
  • sdílení příběhů – shromáždění materiálu
  • psychosomatický základ projevu, práce s tělem, hlasem a prostorem
  • individualita a autorství, rozvíjení přirozeného osobního projevu a vypravěčských dovedností, výtvarné zpracování tématu
  • tvorba společného div. tvaru, práce s publikem, týmová práce-dramaturgie příběhů, použití v praxi
  • společná reflexe

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • všichni, které téma zajímá