17 Živé tělo – Feldenkreisova metoda

Feldenkraisova metoda využívá tělo jako primární prostředek k učení se. Vytváří prostor pro lepší sebeuvědomění a lepší vyjádření sebe sama. Rozšiřuje repertoár pohybů a zlepšuje funkční propojení v těle. Posiluje orientaci v prostoru, vede k hospodárnému nakládání s vlastní energií a posiluje jednotlivce v pohybu, jednání a chování.

Lektoři
Časová dotace 8 hodin
Cena 2400,- Kč1200,- Kč za osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Co vás kurz naučí a co je jeho obsahem?

  • Rozvoj funkčního sebeuvědomění v různých životních podmínkách. Vytvoření prostoru pro lepší vyjádření sebe sama.
  • Jak moje tělo reaguje na pracovní zátěž, co můžu a chci změnit. Jaké to je „stát pevně na svých nohách“, z pohledu psychosomatického.
  • Jak zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, a přitom zachovat jeho flexibilitu a koordinaci.
  • Stabilita vychází nejen z nohou.
  • Vytvoření prostoru pro dech, střídání aktivní a pasivní fáze pohybu.
  • Uvolnění ramen, paží a krku, propojení s pánví.
  • Pružná páteř jako spojnice pánve a hlavy, orientace v prostoru.

  Pro koho je kurz určený?

  • pro všechny, které téma zajímá a kteří se chtějí ve svém těle cítit ještě o něco lépe a uvědoměleji
  • program není akreditovaný, přesto by měla být možnost úhrady ze šablon – více zde https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/