18 Přednes a práce s textem pro ZŠ a SŠ

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Seminář je zaměřen na přednes textu-poezie i prózy u dětí a mládeže. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednašeče. Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje. Celý seminář bude veden především zážitkově s drobnými teoretickými vstupy.

 

Termíny

17. říjen 2023

9:00 - 16:30 hod
Lektoři
Časová dotace 8 hodin (8x 45 minut), přestávka na oběd
Cena 2400,- Kčza osobu
Stav Otevřený k registraci
Kapacita 0 / 12
Registrace do 16 října, 2023 02:00
Začíná 17 října, 2023


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Co vás kurz naučí?

  • Zabývat se do hloubky otázkami přednesu
  • Nabídnout pomoc učitelům, kteří se rozhodli více se věnovat této disciplíně, případně se s dětmi účastnit soutěží v tomto oboru.
  • Vylepšit svůj vlastní řečový projev i výrazové čtení

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost