20 Od kolovrátku k přednesu

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Cena 2400,- Kč1200,- Kč za osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Zážitkový seminář, ve kterém se budeme zabývat otázkami, jak spolu s malými dětmi objevit výraz a význam ve slově, melodii v řeči, pozornost ke sdělení a sdílení básniček, říkadel, krátkých textů.

  Co vás kurz naučí?

  • Nabídne možnosti, jak obohatit přednes u menších dětí a založit tak zdravé stereotypy pro jejich budoucí vzdělávání.
  • Naučí způsoby, jak posílit výraz i význam v řečovém projevu.
  • Naučí připravovat děti pro lepší sdělování slov i sdílení s ostatními.

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • VŠICHNI OSTATNÍ ZÁJEMCI