21 Řeč a hlas učitele

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem.Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Program poskytuje také prevenci vyhoření.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, VOŠ, ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času a všichni ostatní zájemci.

Lektoři
Časová dotace 10 hodin (obvykle 5 setkání po dvou hodinách)
Cena 17200,- Kč9200,- Kč za osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Individuální intenzivní lekce řečové a hlasové výchovy praktickým nácvikem. Řeč a hlas jsou základními nástroji učitele. Umění zaujmout nezáleží pouze na obsahu slov, ale i na osobnosti a celkovém projevu učitele. Účastník se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Hlasová cvičení provedou prací s dechem a hygienického zacházení s hlasem a poskytne pedagogům důležitý zážitek spjatý s jejich osobním projevem. Díky hravým, zdánlivě nenápadným cvičením se dovídáme o povaze a potřebách našeho hlasu. Cílem hlasové propedeutiky je objevovat, nikoliv vytvářet, hrát si a být si vědom sebe sama i druhých. Koncept 10ti lekcí ve dvou setkáních obsahuje vždy 3 lekce řečové výchovy a 2 lekce hlasové výchovy za jedno setkání (2x 5h).

  Co vás kurz naučí?

  • Seznámení s prací s řečí a hlasem, celkovou psychosomatikou osobního projevu. Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele.
  • Kondiční zaměření lekcí pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

  Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • učitelé I. i II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • vychovatelé školských zařízení
  • učitelé MŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • pedagogové volného času
  • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost