25 Přednes a práce s textem

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x. 45min)
Cena 3540,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Cílem kurzu je zabývat se do hloubky otázkami přednesu a nabídnout pomoc učitelům, kteří se rozhodli více se věnovat této disciplíně, případně se s dětmi účastnit soutěží v tomto oboru. Absolvování tohoto semináře také pomůže účastníkům vylepšit svůj řečový projev i výrazové čtení

  Co vás kurz naučí?

  • Tento seminář zaměříme na přednes textu-poezie i prózy. Půjde o pečlivé převedení psaného textu do řečového projevu. Pomocí různých cvičení se budeme intenzivně zabývat otázkou zpřítomnění situace textu a působením vlastní představy. Plynulost, barvitost a přirozenost projevu přednášejícího podpoříme přiblížení zákonitostí hovorové češtiny, rozmanitostí slovních druhů, hlasovým projevem, frázováním, prací s dechem atd.
  • Nezapomeneme ani na vyšší roviny přednesu jako je porozumění a předání sdělení, vnímání atmosféry, zaujetí postoje přednášejícího. V neposlední řadě probereme i neverbální část projevu či práci s temporytmem celého výstupu. Budeme se také zabývat otázkami výběru textu i jeho dramaturgickými úpravami. Vyzkoušíme si také tvorbu skupinového výstupu. Celý seminář bude veden především zážitkově s drobnými teoretickými vstupy.

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • pro všechny, kteří se zabývají přednesem a prací s textem nebo se o přednes zajímají