27 Hlasem k sobě

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x. 45min)
Cena 3540,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Dvoudenní kurz zaměřený na správné zacházení s hlasem pro učitele. Kurz obsahuje vhled do problematiky každodenního používání hlasu v pedagogickém prostředí v různých situacích. Rozvíjí expresivitu, osobní projev, vede k sebepoznání a může pomoci v prevenci vyhoření. Seminář nabízí nejen návodnou pomoc v okamžiku hlasové únavy, či přepětí, ale je především zaměřený na prevenci v podobě správného návyku hlasové hygieny. Seminář je rozdělený na teoretickou (4h), praktickou (6h) a reflektující část (2h).

  Co vás kurz naučí?
  Edukace učitelů, kteří “učí” svým hlasem a jejichž hlasové návyky neodpovídají správné/ funkční psychohygieně. Kurz je praktický a návodný. Cílem kurzu je měkký, příjemný, pevný a zdravý hlas českých učitelů.

  Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • vychovatelé školských zařízení,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • všichni, kteří se danou tematikou zabývají a chtějí rozvíjet svůj hlasový potenciál a osobitost