29 Bel canto – osobitost hlasu ve sboru

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x 45min)
Cena 3540,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Dvoudenní kurz zaměřený na metodiku pěveckého projevu ve větším zvukovém tělese. Je určen pro sbory amatérské i profesionální. Je především zaměřen na správnou hlasovou průpravu jednotlivce ve sboru, zároveň dbá na správný zvuk hudebního tělesa jako celku. Kurz je, vyjma krátkého úvodu o hlasové problematice jednotlivce ve sboru, převážně praktický. Nabízí pěveckou metodiku individuálně i skupinově technikou italské pěvecké školy “bel canto”, která především dbá na měkké nasazení hlasu, s důrazem na čistotu a jasnost zvuku. Vyhýbá se tzv “zabarvování” hlasu, nápodobě, přílišnému vibratu. Dbá na zachování osobitosti hlasu, který nepodléhá žánru. Ke zpěvákovi vždy přistupuje jako k sólistovi a po společné dohodě hledá vyhovující postavení ve sboru. Seminář je rozdělený na teoretickou (1h), praktickou (4h) a reflektující část (1h), kde pracujeme ve skupině i jednotlivě.

  Co vás kurz naučí?

  Technická průprava jednotlivce i celku. Kurz by měl naučit jak zpívat technicky dobře, slyšet sám sebe a zároveň být podporujícím hlasem hudebního tělesa. Kurz je praktický a návodný.

  Pro koho je kurz určený?

  • zpěváci amatérských sborů
  • zpěváci polo profesionálních sborů
  • zpěváci profesionálních sborů
  • sbormistři
  • korepetitoři
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ