39 Divadelní improvizace pro učitele a nejen pro ně

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 12 hod (12 x 45min)
Cena 3540,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Cestou praktických cvičení zaměřených psychosomaticky aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, umění reagovat na změnu a poradit si v nepřipravené situaci, která vzniká teď a tady v interakci se spoluhráči. Ale hlavně: improvizace celkově občerstvuje ducha a vnáší do života radost ze hry! Proto může být přítomnostní technikou, která zvláště učitelům pomáhá předejít syndromu vyhoření.

  Tvůrčí dílna reaguje na zvyšující se potřebu současné doby rozvíjet živou komunikaci. Nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.

  Improvizace spojuje rodinu a pomáhá nám vidět druhého jinak – spíše lépe!

  Užijte si divadelní improvizaci jako trénink partnerství! Znáte svého životního partnera ve hře? Objevte vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem. Nové nastavení vztahů přinášejí také improvizace s ostatními rodinnými příslušníky. Učí nás nacházet další cesty komunikace mezi rodiči a dospívajícími dětmi. Odvažte se!

  Co vás kurz naučí?

  • Objevit vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem.
  • Citlivost na podněty neverbální komunikace. Mluvíme celým tělem, víme co jím vlastně říkáme?
  • Vnímavost k situaci a možnosti jejího rozvíjení.
  • Spolupráci a skutečnému dorozumění mezi partnery.
  • Upevní Vaši schopnost se rozhodovat. Improvizace učí člověka stát si za svým podnětem a zároveň být otevřený podnětům druhých.
  • Reagovat na změnu. Orientovat se v proměnlivé nepřipravené situaci.
  • Slyšet partnera a odpovědět mu. Na jevišti i v životě.
  • Přítomnostní techniky, které zvláště učitelům pomáhají předejít syndromu vyhoření.
  • Živou divadelní komunikaci založenou na rozvíjení pohybu i řeči.
  • Učitelům dramatické výchovy nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.
  • … a mnoho dalšího.

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé I. a II. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • vychovatelé školských zařízení
  • asistenti pedagoga
  • pedagogové volného času
  • Pro toho, kdo se bojí riskovat a experimentovat v neznámé situaci.
  • Pro toho, koho veřejná situace a dramatická hra stimuluje k výkonu.
  • Pro toho, koho veřejná situace paralyzuje a dramatická hra vždy děsila.
  • Pro učitele, kteří chtějí vyzkoušet podobu své komunikace.
  • Pro učitele Dramatické výchovy, Českého jazyka, Dějepisu, Občanky a učitele MŠ i prvního stupně, kteří chtějí načerpat inspirace pro nové hrové aktivity pro děti. Když jimi sami projdou, poznají, co mohou do hodin zařadit.
  • Pro divadelníky, kteří potřebují být chvíli svobodnější na jevišti.
  • Pro nedivadelníky, kteří touží po svobodné existenci před druhými lidmi.
  • Pro všechny, kdo prostě chtějí a dokáží nést nároky takového učení.