44 Umění vyprávět – učení příběhem

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY
Lektoři
Časová dotace 8 hodin
Cena 2400,- Kč800,- Kč za osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Vypravěčství je nejpřirozenější lidskou činností, která může být zároveň uměním. Schopnost zaujmout a vést pozornost posluchačů záleží také na tom, jak poutavě učitel dokáže každodenní učivo přetavit v příběh. Objevování vypravěčských dovedností se odvíjí od představivosti vypravěče až po nalezení výrazových prostředků odpovídajícím co nejpřirozeněji osobnímu stylu.

  Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s příběhem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů.

  Co vás kurz naučí?

  • Jak vědomě pracovat s příběhem tak, aby si posluchač zapamatoval co nejvíce informací a našel si k obsahu svou vlastní vazbu.
  • Seznámení s prací s živým slovem, řečí, psychosomatikou osobního projevu.
  • Osvojení si poznatků a dovedností v práci s textem a sdělováním a jejich využití ve výuce.

  Pro koho je kurz určený?

  • učitelé MŠ
  • učitelé 1. stupně ZŠ
  • učitelé 2. stupně ZŠ
  • učitelé SOŠ a SOU
  • učitelé gymnázií
  • učitelé VOŠ
  • vychovatelé školských zařízení
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
  • pedagogové volného času