48 Scholé

kurz akreditovaný MŠMT – 6784/2022-6-315
ŠABLONY

Cyklus seminářů v pěti na sebe navazujících dvoudenních setkáních s praktickými semináři hlasu, řeči, základů herectví a veřejného vystupování, autorského čtení a další tvorby.

Setkání probíhají: v pátek 17 – 20 hodin, v sobotu 9 – 18 hodin)

 

Termíny

První edice

22. - 23. září 2023
6. - 7. října 2023
20. - 21. října 2023
24. - 25. listopadu 2023
1. - 2. prosince 2023
Lektoři
Časová dotace pět setkání, 7 lekcí (90min) za víkendové setkání
Cena 17200,- Kčza osobu
Stav Otevřený k registraci
Kapacita 0 / 16


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  PROGRAM SCHOLÉ

  Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje vzájemné pochopení, a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé.

  Scholé chápeme ve smyslu řeckého schole, znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje cyklus seminářů psychosomatiky osobního projevu ve třech na sebe navazujících dvoudenních setkáních, které mají za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení psychosomatických disciplín.

  SEMINÁŘE HLASU

  Hlasem komunikujeme prostřednictvím slov, ale i hlasem samotným. Hlas je naší výpovědí, je sdělení samo. Co o našem hlase víme? Používáme ho v souladu s tím, co chceme, aby zaznělo, bylo zřejmé? Na tyto, ale i další otázky budeme hledat odpovědi společně. Naše hlasová setkání budou nasměrována k vašim potřebám. Kurz obsahuje: Seznámení se základními potřebami zdravého zacházení hlasu, (posazení hlasu, dechová opora, intenzita, nosnost, artikulace, tělový přenos, hlas a gesto, meta komunikační dovednosti lidského hlasu).

  SEMINÁŘE ŘEČI

  Umění přednášet a zaujmout své posluchače není pouze záležitostí obsahu, ale i osobnosti řečníka (učitele), jak zdůrazňují moderní trendy v současné pedagogice – 70 % předávaného sdělení tvoří to, jak a kým je sdělení předáváno („We don ́t teach what we know but who we are.“ – Fred Korthagen).Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit. V práci s textem se zaměří na plasticitu sdělování s představou, srozumitelnost a vedení pozornosti posluchačů. Základní pojmy: obrazotvornost a aktivní imaginace, veřejná samota, aktivní čtení a naslouchání, metakomunikace.

  SEMINÁŘE DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ

  Disciplína Dialogické jednání poskytuje účastníkům příležitost ke zkušenosti a zakoušení dialogického jednání se sebou samým a tím prohlubuje základní reciproký vztah mezi žákem a učitelem, učitelem a učivem. Situace vychází z tzv. samomluvy nebo samohry. V rámci vzdělávacího programu pak jde o to, hledat a produkovat podobné autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a vědomí) veřejně, za přítomnosti a pozorné vstřícnosti „diváků“. Postupem času dochází u účastníků k větší orientovanosti v sobě samém, k větší důvěře a přijetí sebe sama.

  SEMINÁŘE AUTORSKÉHO ČTENÍ VLASTNÍCH TEXTŮ

  Prostředkem rozvíjení autorské a tvůrčí schopnosti učitele uměleckých oborů je tzv. autorské čtení. V rámci této disciplíny se požaduje na studentech příprava vlastních textů, jejich prezentace před ostatními tak, aby se učili větší srozumitelnosti i porozumění pro posluchače, pro celkovou situaci, učili se těžit z odezvy posluchačů pro svůj text. Smyslem disciplíny je studentovo opakované pokoušení uvést do vztahu zpracovaný zážitek s jeho veřejně „čtenou“ prezentací. Přispívá k tomu, aby student byl s to plasticky a srozumitelně vyjadřovat své vnitřní stavy, postoje a přesvědčení a citlivě reagovat ve shodě s rozpoložením žáků.

  SEMINÁŘE ZÁKLADŮ HERECTVÍ A DIVADELNÍ IMPROVIZACE

  Seminář rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu pomocí základních hereckých cvičení. V pohybových cvičeních aktivujeme pohotovost, všímavost, flexibilitu v souvislosti s vnímáním prostoru. Ve skupinové spolupráci se zaměříme na schopnost reagovat na změnu a improvizovat v jevištní situaci, která vzniká teď a tady vždy v jedinečné interakci se spoluhráči. Součástí semináře je metodická diskuse, sdílení zkušeností.

  Co vás kurz naučí?

  Rozvíjení expresivity, srozumitelnosti, živé komunikace a veřejného vystupování učitele. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům. Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá. Program tak poskytuje také prevenci vyhoření. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého cyklu seminářů.

  Pro koho je kurz určený?

  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • učitelé speciálních škol
  • speciální pedagogové
  • pedagogové volného času
  • všichni, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a osobitost