53 Já jsem můj hlas

Objevování hlasu –  našeho primárního projevu, jeho meta komunikačních možností a dovedností. Pracujeme s tělem, dechem, rytmem a dozvídáme se o povaze a potřebách našeho hlasu. Během těchto setkání směřujeme pomalými kroky ke své autenticitě a svébytnosti. Součástí semináře je základní analýza individuálních hlasových potřeb pro jednotlivé frekventanty a následně svépomocné techniky k jejich nápravě.

Cílová skupina: Kdokoliv, kdo primárně komunikuje svým hlasem a je si vědom jeho moci – (učitelé, lídři, manažeři, právníci, politici, lékaři aj…) Program jako individuální lekce není akreditován.

Lektoři
Časová dotace 6 hodin (10:00 – 17:00 s pauzou na oběd)
Cena 2000,- Kčza osobu

Termíny

V součastnosti nejsou vypsány žádné termíny.


  Zajímá Vás tento kurz, ale není vypsaný termín nebo je plno? Napište nám! Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.


  Jak je už z názvu patrné, jde o kurz, který nebude obecný ani abstraktní. Bude se v něm mluvit víc než “na rovinu” a bude o vás víc než o mně. Kurz nabízí detailní pohled do nitra vašeho hlasu. Najde povahu, potenciál, či talent vašeho hlasu a bude se snažit pro vás získat co nejvíce informací, jak efektivně s tímto mocným nástrojem komunikovat.

  Kurz je rozdělen do tří částí: analytická (část, ve které budeme hravým způsobem zkoumat náš hlas v různých hlasových tématech), teoretická, kde si zodpovíme své otázky, seznámíme se se základními funkcemi lidského hlasu, naučíme se hlasovou hygienu a povíme si o hlasové neverbalitě. Třetí část bude kompenzační. Budeme pracovat s konkrétním zadáním a pracovat individuálně. Témata této části: “jak to chci právě já”, “jak by měl můj hlas znít”, “co od mého hlasu potřebuji slyšet”, atd…. Budeme se vzájemně poslouchat a reflektovat, budeme laskaví.

  Kurz je určen každému, bez nutnosti předešlých zkušeností.

  MgA. Martina Kafková, lektorka zpěvu a hlasové výchovy

  “zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem”

  Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a je-li třeba, vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou.

  Privátní praxe

  lekce zpěvu individuální, skupinové, hlasový koučink pro pedagogy, lektory tance a sportu, manažery, lékaře, náprava hlasových dysfunkcí a logopedických vad, atrikulace, interpretace, práce s textem – libretem, hlasové a dechové nápravy.

   

  Pedagogická praxe

  2022 Ateliér živé pedagogiky a tvorby

  2020 – do současnosti DAMU KATaP, Hlasová výchova

  2019 – do současnosti ZŠ Weberova, Anglický jazyk, Hudební výchova

  2018 – 2020 DAMU KALD, Hlasová výchova – skupina

  2016 – do současnosti DAMU KATaP, anglický program, Group and individual voice education

  2007 – 2018 HAMU Katedra pedagogiky a tance, Hlasová výchova

  2008 – 2015 DAMU KATaP, asistent dialogického jednání

   

  Pro koho je kurz určený?

  • Všem, kteří chtějí hlouběji prozkoumat svůj hlas a seznámit se s jeho plným potenciálem
  • Ředitelé škol a školských zařízení,
  • asistenti pedagoga,
  • učitelé 1. i 2. stupně ZŠ,
  • učitelé SOŠ a SOU,
  • učitelé gymnázií,
  • učitelé VOŠ,
  • vychovatelé školských zařízení,
  • učitelé MŠ,
  • učitelé ZUŠ a SUŠ
  • manažeři, politici, kameloti, revizoři, policisté i fotbalisté..