Mgr. MgA. Eva Čechová Ph.D.

lektorka Divadelní improvizace a Živého slova

Pedagog DAMU, lektorka a koordinátorka kurzu Kreativní pedagogika při Katedře autorské tvorby a pedagogiky.

Výuce herectví a improvizace se věnuje už od roku 2000, kdy byla zakládajícím členem První pražské improvizační ligy. V práci se skupinou kombinuje svou improvizační zkušenost se short forms Divadelních sportů (Theatre sports) a psychosomaticky orientovanou volnou improvizací. Dále se zabývá autorským a dokumentárním divadlem, herectvím, režií a klaunérii. Vzdělávání pedagogů v psychosomaticky změřených kurzech osobnostního rozvoje a  komunikace rozvíjela na katedrách bohemistiky Pedf Ústí nad Labem a FFUK v Praze.

“Mou největší školou bylo studium u prof. Ivana Vyskočila a dalších jedinečných pedagogů na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kde dodnes působím. Jde o celostní přístup k přirozenému projevu opřený o objevování individuálních možností řeči, pohybu, hlasu a tvorby. Je to proces neustálého znovuoživování vlastní autenticity a právě tohle mě v divadle i v práci s druhými nejvíc zajímá. Myslím, že je důležité tyhle principy předávat dál.”

MgA. Václava Křesadlová Ph.D.

lektorka Dialogického jednání

dlouhodobě se věnuje pedagogice autorského herectví, s přesahem do hlubinné psychologie C.G. Junga. Má primární zájmem o Dialogické jednání – dlouholetou praxi vlastního zkoušení i vedení skupiny.

MgA. Martina Kafková

lektorka Hlasové propedeutiky (individuální i skupinové)

Absolventka Katedry Autorské tvorby a pedagogiky DAMU a pěveckého a muzikálového oddělení Konzervatoře  Jaroslava Ježka. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2000.

“Zvědavost nám otevírá dveře k novým možnostem” … “Práci učitele přirovnávám k hledání pokladu. Není důležité jak moc jsme talentovaní, ale jak dobře sami sobě rozumíme. I když vím, že není v mých silách naučit všechny všechno, snažím se otevírat nové dveře a jeli třeba vstupuji do nich spolu se studentem. Vždy podporuji, jsem laskavá a empatická. Dávám přednost hledání vlastního autentického projevu před nápodobou.”

doc. Mgr. Martina Musilová Ph.D.

lektorka Dialogického jednání

teatroložka, divadelnice, pedagožka KATaP DAMU (Praha) a KDS FF MU (Brno), ředitelka Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na při Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (https://www.autorskeherectvi.cz/). Vedle experimentace v dialogickém jednání má vášeň i pro experimentální tvorbu Ivana Vyskočila, Ernsta Jandla, Gertrudy Steinové, Věry Linhartové a v poslední době i Roberta Laxe.

Prof. Přemysl Rut

lektor kurzu Učebnici? Ne, raději zpěvník!

vystudoval na DAMU divadelní režii (1979), ale na jevišti začínal s Nedivadlem Ivana Vyskočila už v roce 1972 jako klavírista a zpěvák. Po pěti letech ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1980–84) a po zákazu kabaretů na tamní Malé scéně se vrátil do Prahy, kde založil a vedl Malé české divadlo jako společenství profesionálních divadelníků pracujících v amatérských podmínkách (1986–91) a zároveň s Karlem Krausem, Václavem Havlem ad. spoluredigoval samizdatový časopis O divadle. Po roce 1989 žil jako svobodný spisovatel a muzikant, je autorem knih veršů, povídek a esejů (za „knihu o příběhu Pan Když a slečna Kdyby dostal roku 2005 Cenu Toma Stopparda). Natočil stovky rozhlasových pořadů (Prix Bohemia 1993 a 98), od roku 2004 především s Markétou Potužákovou, s níž také učí na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Jeho pedagogickým, teoretickým i praktickým zájmem je historie a interpretace písně. České autorské písni věnoval dvě rozsáhlé komentované antologie Gloria i gaudium /česká písnička mezi kostelem a hospodou/ a Orchestrion v hlavě /česká písnička mezi poezií a divadlem/ (Výroční cena nakladatelství Vyšehrad 2014). Kromě toho publikoval mj. knihu „esejů se zpěvy“ Písničky (Petrov, Brno 2001) a pedagogickou knihu Parlando cantabile – od řeči ke zpěvu a zpět (Brkola, Praha 2017). Píseň (lidová i autorská, česká i světová, klasická i populární) je též středem dramaturgie programů Okolostola, kterých s Markétou Potužákovou a přáteli uvedl od roku 2008 přes dvě stě padesát.

doc. Markéta Potužáková, Ph.D.

lektorka kurzu Učebnici? Ne, raději zpěvník!

vystudovala herectví na DAMU (1990), v téže době zakládající členkou divadelního spolku Kašpar. V letech 1994-1997 studium na Théâtre École du Passage v Paříži, po návratu herečkou česko-francouzského Divadla Na voru (později Golem Théâtre) hrajícího převážně ve Francii. Od roku 2007 učí přednes na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a ve své jevištní práci se zaměřuje na projekty mezi divadlem a slovesností: scénická čtení, rozhlasové cykly a zejména programy společenství Okolostola, které roku 2008 založila s Přemyslem Rutem. Publikace: Psáno ústy, čteno ušima; pokus o využití francouzské zkušenosti pro český přednes a jeho pedagogiku (Brkola, Praha 2013), Téměř vždycky trapným dojmem; antologie textů o verši básnickém a dramatickém se zřetelem k tzv. přednesu (spolueditor Přemysl Rut, NAMU, Praha 2018.

MgA. Zuzana Pártlová, Ph.D.

Lektorka dialogického jednání v kurzu SCHOLÉ .

Externí pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky, DAMU v Praze, koordinátorka kurzu celoživotního vzdělávání na DAMU “Kreativní pedagogika-pedagogická kondice”, lektorka Dialogického jednání.

Původně vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na PedFUK v Praze. Zásadně ji ovlivnilo setkání s  Ivanem a Evou Vyskočilovými a Dialogickým jednáním, které ji přivedlo do kurzu Kreativní pedagogiky a následně do doktorského studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, kde od roku 2015 působí jako pedagog. Mezitím trochu procestovala svět, věnovala se mezinárodnímu dobrovolnictví jako lektorka školitelů ve sdružení INEX, spolupracovala s Libri Prohibiti ve vedení projektu na podporu nezávislých knihoven na Kubě, učila cizí jazyky, a přlnula k buddhismu. Dodnes příležitostně překládá a tlumočí z angličtiny. Zajímá ji člověk, svobodný projev hlasu a těla, otevřené srdce a lehká hlava. A co je pod či za naší takzvanou identitou.

PhDr. Hana Holubkovová

lektorka Čtenářského klubu

PhDr. Hana Holubkovová je knihovnice, překladatelka a lektorka. Vede čtenářský klub na ZŠ, připravuje a vede semináře a workshopy pro učitele a knihovníky.

Působila v projektech Nové školy., o.p.s.: Čtenářské kluby (2016-2018, 1. stupeň ZŠ, zaměření na děti s odlišným mateřským jazykem) a Učíme se příběhem (2018-2021, 2. stupeň ZŠ, rozvoj čtenářských dovedností na základ naratologie), se kterou spolupracuje i nyní jako lektorka.

Má ráda knihy i jejich čtenáře. www.holubkovova.cz

MgA. Tereza Durdilová Ph.D.

lektorka kurzů Vyprávění malbou a Stopaři příběhů

Absolvovala na DAMU scénografii a Katedru autorské tvorby a pedagogiky. Věnuje se dokumentárnímu divadlu, režii, scénografii a kreativní pedagogice. Je zakládající členkou divadelního spolku TisíciHRAn, který vytváří dokumentární inscenace o historii 20.století zejména pro školy. Je lektorkou dialogického jednání na DAMU. Dlouhodobě spolupracuje se Společností pro kreativitu ve vzdělávání.

PhDr. Oswald Schorm

lektor Psychologie komunikace

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obory český jazyk – psychologie a jednooborová psychologie, Gestalt Institutu (IGAP), NLP practitioner (Devon School), působí jako terapeut, kouč. Odborný asistent na VŠ, jako lektor a konzultant pracoval s klienty z mnoha českých a zahraničních firem. Zaměřuje se na rozvoj profesionálního a osobnostního potenciálu.

“Komunikace a prezentace je výměna informací, slov, energie s vnitřním či vnějším posluchačem. Hledáme rovnováhu vytvářeného vztahu a vzájemného výsledku komunikace. Naše vlastní představy se setkávají s představami posluchačů. Porozumět sobě je stejně důležité, jako se vžít do role druhého a vnímat kontext situace. Překonáním vlastních komunikačních zábran uvolňujeme vlastní zdroje a zveme druhé ke společnému dialogu.”

MgA. Marcela Šiková

Lektorka kurzů Dialogické jednání. Externí pedagog KATaP, herečka.

Vystudovala dramatický obor na VOŠ umělecká ve Zlíně a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, se kterou dále spolupracuje jako externí pedagog. Dlouhodobě působí ve  v.p.s. Zdravotní klaun, při tvorbě audionahrávek Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, v divadelních společnostech Bořivoj, Náměstíčko, Starý návrat, Mim a Krapet, několik sezon také v písňovém pořadu Okolostola Přemysla Ruta a v Thalií ověnčené inscenaci Hrdý Budžes.

akad. mal. Alena Laufrová

Lektorka kurzů Výtvarné směřování a Vyprávění malbou.

Vystudovala VŠUP v Praze, ateliér užitkové a ilustrační grafiky u prof. Zdeňka Sklenáře

Věnuje se volné grafice, v posledních letech převážně kombinovanému slepotisku, pastelu a kresbě, nyní především práci s papírem. Vedle toho učila výtvarnou výchovu na základní i střední škole (Taneční škola Duncan Centre, Střední škola uměleckoprůmyslová škola, Plzeň) a věnuje se arteterapii s dětmi, mládeží a dospělými s handicapem. Pořádá workshopy („Já jsem kniha“ apod.)

Její tvorba byl prezentována na více jak 50 samostatných výstavách v České republice i v zahraničí, zúčastnila se mnoha mezinárodních výstav (Interart Poznaň, Polsko, International Mail Art Granada, Španělsko, Mezinárodní exlibris – Kongres, Německo, Los Angeles apod.)

Její práce byly několikrát oceněny (např. cena Spolku sběratelů a přátel exlibris na Festivalu komorní grafiky SČUG Hollar, 2003, cena za hlubotisk v soutěži Grafika roku, Praha, 2004, čestné uznání za komorní grafiku v soutěži Grafika roku, Praha, 2009 apod.)  Je zastoupena ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze, v Národní galerii, Praha, v Ermitáži, Leningrad, v National Muzeum ve Washingtonu apod.

Je členkou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

doc. Mgr. Radek Marušák

MgA. Petr Jediný Novotný

Ing. Ester Jánošiová, MAIA

MgA. Milena Ndiaye Hradecká

PaeDr. Hana Tuháčková

Lucie Kukulová