Ateliér živé pedagogiky a tvorby

se hlásí k autorskému pojetí pedagogiky Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU a navazuje na vyhledávaný dvouletý Kurz celoživotního vzdělávání Kreativní pedagogika, který tato katedra realizuje od r. 2006.

Výchova k autorskému herectví je zde pojímána jako celostní učení prostřednictvím dlouhodobého zkoušení hlasu, řeči, pohybu a dialogického jednání, autorského čtení vlastních textů a dalších doplňujících teoretických předmětů z oblasti filozofie, psychologie, teatrologie a antropologie, které tvoří nedílnou součást této zkušenosti. Živá pedagogika se neřadí k žádnému ze současných alternativních pedagogických směrů, ale může přivádět k nalézání vlastních postupů

Náš přístup k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje možnost vzájemně se pochopit a dorozumět a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé. Kondiční zaměření dílen a seminářů pomáhá upevnění sebevědomí budoucím či začínajícím učitelům.

Pro učitele v dlouhodobém pedagogickém vytížení může naopak znamenat moment ohlédnutí se za dosavadní praxí a znovuoživení vlastní osobitosti, kterou každý učitel do výuky vkládá.  A nakonec může tento typ zkoušení vést ke svobodné existenci před ostatními a s ostatními. Ať už ve škole, na jevišti, nebo v životě.

Všechny naše programy spojuje téma „osobnost učitele“, a proto se zaměřují na rozvíjení individuálních možností osobního projevu, schopnosti živé komunikace a tvorby. Věříme, že kultivováním hlasu, řeči, pohybu a psychosomatiky veřejného vystupování mohou účastníci předkládaných kurzů (a zejména učitelé) načerpat mnoho podnětů obnovujících jejich pedagogickou kondici a vědomější rozvíjení osobnostních kvalit.

Ateliér živé pedagogiky a tvorby najdete v samém srdci Staré Prahy v domě s bohatou historií a příjemnou energií. Učebny se nachází v podkroví (4. n.p.), výtah v domě není.  Součástí našeho veřejného prostoru bude od ledna 2023 i kavárna se sálem  a  pravidelným divadelním a hudebním programem. Venkovní  předzahrádka v nádvoří s letním podiem i tajná zahrada ve vnitrobloku poskytnou  romantická útočiště pro kulturní i gastronomické zážitky. 

Těšíme se na Vás!

Eva Čechová a Lucie Kukulová