Čáry

Výtvarně divadelní kroužek pro děti 10 - 15 let

Lektorka: MgA. Tereza Durdilová, PhD.

Termín kurzu:   každé pondělí od 20. února  2023 16:20 – 18:00 hodin

Počet studentů: max 8

Cena:  2 500 Kč na pololetí (sourozenecké slevy)

Otevřeme dveře naší představivosti. Budeme tvořit fantastické světy nejen na papíře, ale zároveň je společně oživovat v prostoru. 

Kroužek se zaměřuje na propojení procesu výtvarné tvorby s tvorbou divadelní. Využívá přitom jak výtvarných, tak psychosomatických postupů i práce s osobním projevem. Účastníci vytváří obrázky, vypráví příběhy a stávají se součástí dramatické situace. Během procesu jsou sobě navzájem zdrojem inspirace a vyzkouší si i týmovou práci na výsledném díle. Své příběhy a pocity zpracují pomocí výtvarných technik, her, cvičení i divadelní improvizace.